Välkommen till VIRK

Västsvenska Immaterialrättsklubben är en förening med ändamål att främja förståelsen för och vikten av ett väl utvecklat immateriellt rättsskydd.

Det immateriella rättsskyddet omfattar skydd för uppfinningar, mönster och design, varumärken och firma samt upphovsrätt. Föreningens huvuduppgift är att sprida kunskap om gällande lagstiftning, forskningsresultat och rättspraxis på områden i Sverige och andra länder som har betydelse för rättsutvecklingen inom det industriella rättskyddet.

VIRK arrangerar cirka sex möten  under ett år i form av seminarier med en efterföljande diskussion. Alla med intresse av immaterialrätt är välkomna.

 

Nästa seminarium:

GLÖGGMINGEL OCH SPÄNNANDE SEMINARIUM: 

Licensiering av företagshemligheter och know-how & Varumärkeslicensiering i en internationell kontext

Onsdag 6 December 2023, kl. 16-18, 

Bergenstråhle & Partners, Masthamnsgatan 21, Våning 5, 413 27 Göteborg.

Varmt välkomna till årets sista seminarium som tar formen av ett glöggmingel med efterföljande föredrag av två mycket uppskattade talare på följande ämnen:

  • Varumärkeslicensiering i en internationell kontext med Advokat Stojan Arnerstål, Head of Life Sciences på Vinge och författare till boken Varumärket som Kontraktsföremål.
  • Licensiering av företagshemligheter och know-how med Advokat Henrik Bengtsson, Advokatfirman Delphi, Expert i Utredningen om skyddet för företagshemligheter (SOU 2008:63) och 2016 års utredning om skyddet för företagshemligheter (SOU 2017:45). Medförfattaren till Norstedts kommentar till lagen om företagshemligheter.

Anmälan ska ske senast den 5 december till seminarium@virk.se För den som är medlem i VIRK är seminariet kostnadsfritt, vilket även gäller studenter. I samband med seminariet kommer vi att stämma av om medlemsavgift är erlagd eller inte. Medlemsavgiften i VIRK är 250 kr. Ange namn, företag och mail adress vid inbetalning på bankgiro 536-9574.

Copyright 2024 Västsvenska Immaterialrättsklubben