Välkommen till VIRK

Västsvenska Immaterialrättsklubben är en förening med ändamål att främja förståelsen för och vikten av ett väl utvecklat immateriellt rättsskydd.

Det immateriella rättsskyddet omfattar skydd för uppfinningar, mönster och design, varumärken och firma samt upphovsrätt. Föreningens huvuduppgift är att sprida kunskap om gällande lagstiftning, forskningsresultat och rättspraxis på områden i Sverige och andra länder som har betydelse för rättsutvecklingen inom det industriella rättskyddet.

VIRK arrangerar cirka sex möten  under ett år i form av seminarier med en efterföljande diskussion. Alla med intresse av immaterialrätt är välkomna.

 

Nästa seminarium:

Seminarium och glöggmingel: Skydd för virtuella varor ocn non-fungible tokens

6 december, 2021, Mannheimer Swartling, Östra Hamngatan 16, Göteborg och Zoom

Varmt välkomna till ett säsongsavslutande seminarium och Glöggmingel med VIRK. Vi ses på Mannheimer Swartling i Göteborg (eller på Zoom) för glöggmingel och ett spännande seminarium om Varumärkesrättsligt skydd för virtuella varor och hur man skyddar Non-fungible Tokens

Copyright 2022 Västsvenska Immaterialrättsklubben